ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน