ภาพกิจกรรม
รับโล่ผู้บริหารดีเด่น สบมท.แห่งประเทศไทย ( สิงหาคม 2563 )
กำลังใจ บทบาทผู้บริหาร (รับโล่ผู้บริหารดีเด่น สบมท.แห่งประเทศไทย)
ขอบคุณคณะครูบุคลากร รร.อินทร์ธานีวิทยาคม พี่ เพื่อน น้องผู้บริหารและคณะกรรมการคัดเลือกครับ
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,13:25   อ่าน 332 ครั้ง