ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง และกิจกรรมรักการอ่าน (24 ก.ค.2562)
รร.อินทร์ธานีวิทยาคม ขอขอบคุณ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังและกิจกรรมรักการอ่าน โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอาวุธล้ำค่าในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยเฉพาะงานวิจัย และกระบวนการPLCครับ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,10:44   อ่าน 68 ครั้ง